Strona główna Biografia Bibliografia Kontakt

Nagroda PZMoT i Stowarzyszenia
Auto - Klub Dziennikarzy Polskich
w Warszawie - ZŁOTE KOŁO 2008

Wyróżnienie Prezydenta m. Rybnika
za wniesiony wkład w dokumentowaniu
historii sportu w regionie (2010)

Srebrny Medal PKOI przyznany
„ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO RUCHU OLIMPIJSKIEGO” (2012)